Storing melden

Formulier voor melding storing of reparatieverzoekBellen
Storingen of reparatieverzoeken kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch melden op telefoonnummer 088 - 200 70 50 (afd. Onderhoud). Bij 'in gesprek' kunt u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. Kijk eerst in onze 'Onderhoudswijzer' wie voor welke reparatie verantwoordelijk is.

Mailen
Storingen of reparatieverzoeken kunt u 24/7 mailen naar [email protected].

Online
Storingen of reparatieverzoeken kunt u 24/7 online zo compleet mogelijk aan ons doorgeven middels bovenstaand formulier. Bij voorkeur voorzien van afbeeldingen of foto’s van de betreffende storing.

Onder spoedeisende storingen vallen: uitval van stroom of CV, inbraak, gaslekkage, dak- of waterlekkage en breuk van riolering / waterleiding.

Onze service:
* 24 /7
* Landelijke dekking
* Technische ondersteuning