OVERNAMEFORMULIER betreffende de huurwoning

Op dit formulier vult u alle zaken in die door de nieuwe huurder(s) worden overgenomen (met instemming van de verhuurder) van de vertrekkende huurder(s). Het gaat hier om zaken die niet standaard toebehoren in, bij en aan de betreffende huurwoning en eventueel bijbehorende berging, aanbouw of garage.

De nieuwe huurder(s) en verhuurder komen het volgende overeen:
- het onderhoud van de overgenomen zaken komt op kosten van de huurder(s);
- verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan de overgenomen zaken, schade als gevolg van overgenomen zaken of vermissing van overgenomen zaken.

Download formulier:

Het formulier wordt door beide partijen ondertekend en in het woningdossier opgeslagen bij de eindinspectie.