Wilt u uw huurovereenkomst bij NMG Vastgoed B.V. opzeggen?

I.v.m. het coronavirus verzoeken wij u uw vragen zoveel mogelijk digitaal te stellen via [email protected] Voor vragen omtrent inspecties n.a.v. huuropzeggingen: [email protected]

U kunt uw huurovereenkomst opzeggen per de 1e van de maand na het verstrijken van de minimale huurperiode. De opzegtermijn is minimaal 1 kalendermaand. 
Voorbeeld: wilt u uw huurovereenkomst per 30 april beëindigen, dan dient uw huuropzegging uiterlijk 31 maart ondertekend bij ons binnen te zijn.

U kunt uw huur met '1 druk op de knop' opzeggen door hieronder in de twee invulvelden uw naam en e-mailadres in te vullen. Vervolgens klikt u op het juiste aantal huurders dat op uw huurcontract van toepassing is en gaat u naar de 'versturen' button. Met deze handeling is de eerste stap gezet voor het opzeggen van uw huurovereenkomst.

Binnen 24 uur krijgt u van ons per mail het officiële huuropzeggingsformulier toegestuurd dat u digitaal kunt invullen en ondertekenen. Pas wanneer u dit formulier heeft ingevuld en aan ons ondertekend digitaal hebt teruggestuurd is uw huur op de juiste wijze opgezegd. Hierna ontvangt u van ons per direct een e-mail met de bevestiging van uw huuropzegging.

12

Download formulieren:

Mocht u het formulier niet kunnen inscannen of mailen dan kunt u het ingevulde en ondertekende formulier per post naar ons toezenden naar het onderstaande postadres:

Afdeling huuropzeggingen
Postbus 188
6500 AD Nijmegen


NB: uw huuropzegging is niet van kracht als het formulier ‘huuropzegging’ niet door u is ondertekend. Het opzeggingsformulier dient ondertekend te worden door elke persoon / medehuurder die op de huurovereenkomst vermeld staat.